Close

IMPLANT STOMATOLOGICZNY -( tzw.wszczepy śródkostne)

Zazwyczaj wykonany z tytanu , przypominający budową śrubę, , umieszcza się go w kości szczęki lub żuchwy pacjenta aby zastąpił utracony korzeń zęba. Po wszczepieniu implantu w kość potrzebujemy czasu aby implant złączył się z kością - 3 do 6 miesięcy. Następnie na specjalnym łączniku przymocowuje się koronę zęba wykonaną w labolatorium protetycznym. Bezbolesna i nowoczesna metoda odbudowy uśmiechu pacjenta.